Podzimní grantová výzva NFNZ

Nadační fond nezávislé žurnalistiky spustil podzimní grantovou výzvu 2023.

Jejím cílem je „přispět k zajištění a šíření svobodných, názorově pluralitních a společensky důležitých informací, které ctí a obhajují principy liberální demokracie“. Granty jsou určeny na oblast domácí investigativní a analytické žurnalistiky s důrazem na aktuální problematiku s celospolečenským přínosem.

  • Maximální výše podpory pro 1 projekt: 250 000 Kč
  • Celková maximální výše finanční podpory: 1 250 000 Kč
  • Vyhlášení grantové výzvy: 9. října 2023
  • Uzávěrka pro přihlášení: 31. října 2023
  • Oznámení výsledků udělení grantů: nejpozději do 15. 12. 2023

Délka trvání projektu: v období od 15. 12. 2023 (nejdříve od termínu podpisu smlouvy) max. do 31. 8. 2024. V odůvodněných případech může NFNZ schválit delší dobu zpracování tématu, pokud o to žadatel v žádosti požádá (například u tištěného měsíčníku apod.).